“Điểm nóng” khiếu nại, tố cáo ở Ecopark đã giảm

6-06-2016, 17:20
“Điểm nóng” khiếu nại, tố cáo ở Ecopark đã giảm
Khu vực thu hồi đất của dự án Ecopark - Ảnh: Thế Dũng
Theo Thanh tra Chính phủ, Dự án Ecopark những năm trước là một điểm nóng khiếu nại. tố cáo duy nhất ở tỉnh Hưng Yên, nhưng đã được các cấp ngành quan tâm, xem xét giải quyết.

Ngày 6-6, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng (từ tháng 1-2013 đến tháng 3-2015).

Đáng chú ý, theo TTCP, những nội dung khiếu nại, tố cáo liên quan đến Dự án Ecopark những năm trước là một điểm nóng duy nhất ở tỉnh Hưng Yên, nhưng đã được các cấp ngành quan tâm, xem xét giải quyết.

Cho đến nay tình hình khiếu nại, tố cáo liên quan đến dự án này cơ bản đã ổn định, số hộ dân chưa nhận tiền chỉ còn chiếm tỷ lệ 4,1% tổng số hộ bị thu hồi đất thực hiện dự án. Số lần, số người đến các cơ quan Trung ương khiếu kiện giảm hẳn. “Đến nay, các nội dung khiếu nại chủ yếu là những khiếu nại, tố cáo mang tính cố chấp chờ thời, thái độ bất hợp tác, không còn nguyên nhân bắt nguồn từ chính sách, quy định của pháp luật hay trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” - kết luận nêu rõ.

Bên cạnh đó, TTCP nhận định trình độ năng lực của một số cán bộ công chức nói chung và cán bộ làm công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo nói riêng của Hưng Yên còn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm tại hầu hết các sở, ngành, huyện, thành phố chưa được tiến hành thường xuyên.

Tổng TTCP đã kiến Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chú trọng nâng cao hiểu biết, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện chức trách công vụ. UBND tỉnh, huyện, thành phố và các sở ngành cần tăng cường quan tâm hơn nữa đối với công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Tiền chênh 'khủng' khi mua đất tại Dự án Tuần Châu Ecopark vào túi ai?

Theo N.Quyết

Người lao động

BẤT ĐỘNG SẢN LIÊN QUAN

0918 11 47 43